Uniós intézményi ügyek

Az uniós intézmények tartsák be a Szerződéseket a jogalkotás során

2021. 06. 25.


Schaller-Baross Ernő sajtóközleménye

Az Európai Parlament ezen a héten szavazott az európai uniós szabályozás célravezetőségéről, szubszidiaritásáról és arányosságáról szóló jelentésről. Schaller-Baross Ernő fideszes EP képviselő írásbeli felszólalásában kiemelte: „E jelentés fontos eszköz az EU intézmények hatáskörgyakorlásának ellenőrzésére. Az Európai Unió a jogállamiságon alapul, így az uniós intézményeknek meg kell felelniük a Szerződések által előírt jogalkotási elveknek.”

Az EU intézmények jogalkotási hatásköreinek gyakorlását a szubszidiaritás és az arányosság Szerződésekben foglalt elvei szabályozzák. A szubszidiaritás elve a tagállamok döntési és cselekvési képességét védelmezi, melynek értelmében a döntéseket a polgárokhoz és a vállalkozásokhoz a lehető legközelebb eső, legmegfelelőbb politikai szinten kell meghozni. Az arányosság elve szerint az uniós intézmények fellépését olyan mértékűre kell korlátozni, ami a Szerződésekben foglalt célkitűzések teljesítéséhez szükséges. Az Európai Bizottság minden évben beszámol, hogy intézkedései mennyiben feleltek meg ezeknek az alapelveknek.

Schaller-Baross Ernő hangsúlyozta: „A világjárvány okozta válság felfedte, hogy milyen jelentősége van a szabályozási terhek csökkentésének. A túlszabályozás akadályozza a gazdasági fellendülést, különösen igaz ez a kisvállalati szektor, valamint a mikrovállalkozások vonatkozásában.”

Az uniós jogalkotás minőségéről szóló jelentés olyan javaslatokat is tartalmaz, amelyek megakadályoznák az uniós intézmények túlterjeszkedését és lehetővé tennék a tagállamok számára, hogy azok szorosabban kapcsolódjanak be az uniós jogszabályok szubszidiaritási és arányossági ellenőrzésébe és az adminisztratív terhek értékelésébe a döntéshozatali folyamat korai szakaszában.

Schaller-Baross Ernő felhívta a figyelmet, hogy a nemzetállamok szoros együttműködése a Szerződéseken alapul. Az EP-képviselő kiemelte: a Szerződések szavatolják, hogy nem jön létre az Európai Unió helyett egy európai birodalom. „Nincs helye politikai, ideológiai elfogultságoknak az intézmények működésében, mert azok aláássák az egyenlő elbánás elvét, lerombolják az intézmények tekintélyét. A jogállamisági elvek tagállami betartatásáért síkra szálló uniós intézményeknek példát kellene mutatniuk, hogy maguk is megfelelnek ezeknek a szabályoknak” –mutatott rá a politikus.

Brüsszel, 2021. június 25.

További információ:
Schaller-Baross Ernő irodája: +32-288- 38871
https://schaller-baross.fidesz-eu.hu/hu/
https://fidesz-eu.hu/

(Kép forrás: Facebook/ International Monetary Fund)